Edyta Piątek - ZnanyLekarz.pl

Zaburzenia psychiczne – występowanie

Epidemiologia chorób i zaburzeń psychicznych

Prowadzone są liczne badania epidemiologiczne dotyczące rozpowszechnienia i współwystępowania zaburzeń psychicznych. Informacje o sytuacji w Polsce można czerpać między innymi z raportu z badań „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępu do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, którymi objęto mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 18 do 64 lat.

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych

  • U około 10% badanej populacji stwierdzono zaburzenia nerwicowe (fobie specyficzne, fobie społeczne, uogólnione zaburzenia lękowe, napady paniki, PTSD, neurastenia).  Wśród nich do najczęstszych należały fobie specyficzne (4,3%) i fobie społeczne (1,8%). Po przeniesieniu tego wyniku na populację  otrzymamy liczbę około 2,5 mln obywateli.
  • Natomiast zaburzenia nastroju (depresja , dystymia, mania) wśród zgłaszanych dolegliwości stanowią łącznie 3,5% (904 tys. osób), w tym aż 3% stanowi depresja.
  • Impulsywne zaburzenia zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zachowania i eksplozywne) rozpoznawano u 3,5% (ok 907 tys.) respondentów.

Na podstawie wyników badania EZOP można także wnioskować, że u 23,4% osób w populacji  zostanie zdiagnozowane przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne.

W trakcie badań udało się ujawnić szereg objawów nie wystarczających do postawienia diagnozy. Mogą one jednak w sposób znaczący, przyczyniać się do obniżenia jakość życia. Mogą także zwiastować pojawienie się zaburzeń w przyszłości. Stwierdzono, że 20–30% populacji w wieku 18–64 lata uskarża się na takie problemy jak:

  • swoiste objawy unikania,
  • przewlekły lęk,
  • drażliwość,
  • stany obniżenia nastroju i aktywności.

Ujawniono także dość często występujące (kilkanaście procent populacji)  lęki napadowe i społeczne oraz napady złości.

 

 

Korzystając ze strony www.edytapiatek.pl zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close