PSYCHOTERAPIA

DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

OFERTA

martino-pietropoli-175599
Psychoterapia dla dorosłych
Psychoterapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym jest dedykowana praktycznie wszystkim...
youth-2847015_1280
Psychoterapia dla młodzieży
Dorastanie to etap przejściowy pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Następuje wówczas szereg...
joshua-ness-225844
Konsultacje dla par i małżeństw
W trakcie pierwszych konsultacji terapeuta ocenia para spełnia odpowiednie warunki do podjęcia...

Tak to już bywa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie.

John Ronald Reuel Tolkien

NAJNOWSZE WYDARZENIA

dav
20 Maj: Devoxx4Kids Poznań – Wykład i konsultacje psychologiczne dla rodziców

Devoxx4Kids w Poznaniu W dniu 19 maja 2018 roku, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbyło się wydarzenie Devoxx4Kids Poznań. To bezpłatna…

Plakat OLZON na stronę gabinetu
17 kwiecień: Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne w dniach 11 i 12 maja 2018 r. Ośrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic został jednym…

KRONIKA FOTKA STYMULATORY
02 styczeń: Innowacje społeczne: “Kronika wspomnień”, czas start!

Miło mi poinformować, że 2 stycznia 2018 roku, w imieniu Fundacji ARS została podpisana umowa na opracowanie i testowanie Innowacji…

Konferencja Otto Kernberg Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej 3
18 wrz.: VII Konferencja PTPP

VII Konferencja PTPP: „PSYCHODYNAMICZNE LECZENIE ZABURZEŃ U PACJENTÓW Z NEUROTYCZNĄ ORGANIZACJĄ OSOBOWOŚCI” 16-17 września 2017 Prelegentami konferencji, która odbyła się…

KIM JESTEM?

Jestem psychoterapeutą i socjoterapeutą, magistrem psychologii o specjalności psychologia kliniczna oraz magistrem pedagogiki o specjalności pedagogika pracy. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Warsztat terapeutyczny rozwijam w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Specjalizuję się w indywidualnej psychoterapii dorosłych i młodzieży. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Jako psycholog i psychoterapueta kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Zasady sesji psychoterapeutycznych są wyjaśniane i ustalane w trakcie pierwszych spotkań z pacjentem. Dużą wagę przywiązuję do ochrony danych osobowych i poufności informacji przekazywanych mi przez pacjentów.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Podejmuję działania o wymiarze społecznym, na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży, dorosłych i seniorów, realizując projekty dla Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Podejście psychodynamiczne opiera się na dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcjach psychoanalitycznych. Zakłada ono, że życiem każdego człowieka kierują jego nieuświadomione mechanizmy działania związane z pragnieniami, potrzebami, konfliktami, wzorcami relacji interpersonalnych oraz sposobami interpretowania rzeczywistości społecznej. Aby zrozumieć życie psychiczne wymagana jest refleksja nad tymi mechanizmami.

 

Praca terapeutyczna ma dostarczać pacjentowi nowego pojmowania i rozumienia jego wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości, a doświadczenie interpersonalne zdobywane w relacji terapeutycznej ma stanowić bazę do wdrożenia korzystnych zmian w funkcjonowaniu zarówno psychicznym jak i społecznym.Praca opiera się na relacji terapeutycznej, czyli obustronnie zaakceptowanej silnej więzi między pacjentem a terapeutą. Terapeuta zachęca pacjenta do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, fantazjami, pozostając szczególnie otwartym na wnoszenie treści wstydliwych, zazwyczaj skrywanych w życiu codziennym. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej. Aktywność w trakcie sesji jest dostosowywana przez terapeutę do aktualnych możliwości i potrzeb pacjenta. W ten sposób terapeuta podąża za dynamiką przeżyć psychicznych pacjenta, poszukując razem z nim nowego ich rozumienia.

 

Psychoterapia psychodynamiczna dedykowana jest leczeniu bardzo szerokiego spektrum psychopatologii opisanych w Międzynarodowych Klasyfikacjach Chorób (ICD-10, DSM-V). Wieloletnie badania naukowe zweryfikowały i potwierdziły wysoką skuteczność psychoterapii w leczeniu: zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz innych złożonych trudności emocjonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna zakłada również podstawowe zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego

Terapia rozpoczyna się trzema spotkaniami diagnostycznymi umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat pacjenta, pary, małżeństwa. Określenie, podczas tych pierwszych trzech spotkań celów wspólnej pracy pozwala przejść do etapu psychoterapii. Na tym etapie określany jest też kontrakt terapeutyczny.
Od strony formalnej psychoterapia indywidualna jest cyklem regularnych spotkań. Czas trwania procesu terapeutycznego oraz jego intensywność są zindywidualizowane. Sesje terapeutyczne mogą odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut.

W zależności od problematyki pacjenta, terapeuta proponuje jedną z form psychoterapii: ekspresywną – opartą na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta oraz wykorzystującą takie techniki jak klaryfikacja, konfrontacja i interpretacja lub formę podtrzymującą – sprowadzającą się do psychoedukacji i poradnictwa w ramach której terapeuta zachęcając pacjenta do rozmowy koncentruje się na wzmocnieniu procesu adaptacji do sytuacji w jakiej znalazł się pacjent i redukcji niepokoju, który z niej wynika, bez zasadniczej zmiany osobowości.. W większości przypadków terapia trwa od sześciu do kilkunastu miesięcy, w niektórych przypadkach do kilku lat.

 

Zapoznaj się z kontraktem terapeutycznym

KONTAKT

adres
Gabinet:
Garncarska 9, 61-817 Poznań
Telefon
+48 796 275 016

e-mail
gabinet@edytapiatek.pl

Korzystając ze strony www.edytapiatek.pl zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close