Edyta Piątek - ZnanyLekarz.pl

Psychoterapia – przebieg

Przebieg psychoterapii

Pierwsze sesje

Terapia rozpoczyna się trzema spotkaniami diagnostycznymi umożliwiającymi zebranie wywiadu na temat pacjenta, pary, małżeństwa. Określenie, podczas tych pierwszych trzech spotkań celów wspólnej pracy pozwala przejść do etapu psychoterapii. Na tym etapie określany jest też kontrakt terapeutyczny.

Kontrakt terapeutyczny

Rozpoczynając leczenie, psychoterapeuta psychoanalityczny zobowiązany jest wyraźnie przedstawić pacjentowi ramy pracy terapeutycznej (setting) i ustalić warunki kontraktu. Psychoterapeuta psychoanalityczny musi zapoznać pacjenta z wysokością swego honorarium oraz dokonać wszelkich innych ustaleń finansowych, a pacjent musi wyrazić zgodę na te warunki przed rozpoczęciem terapii

Jak długo trwa psychoterapia

Od strony formalnej psychoterapia indywidualna jest cyklem regularnych spotkań. Czas trwania procesu terapeutycznego oraz jego intensywność są zindywidualizowane. Sesje terapeutyczne mogą odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. W większości przypadków terapia trwa od sześciu do kilkunastu miesięcy, w niektórych przypadkach do kilku lat.

Forma sesji psychoterapeutycznych

W zależności od problematyki pacjenta, terapeuta proponuje jedną z form psychoterapii: ekspresywną – opartą na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta oraz wykorzystującą takie techniki jak klaryfikacja, konfrontacja i interpretacja lub formę podtrzymującą – sprowadzającą się do psychoedukacji i poradnictwa w ramach której terapeuta zachęcając pacjenta do rozmowy koncentruje się na wzmocnieniu procesu adaptacji do sytuacji w jakiej znalazł się pacjent i redukcji niepokoju, który z niej wynika, bez zasadniczej zmiany osobowości.

kontrakt terapeutyczny (link do dokument w PDF)

Korzystając ze strony www.edytapiatek.pl zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close