Edyta Piątek - ZnanyLekarz.pl

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Podejście psychodynamiczne opiera się na dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcjach psychoanalitycznych. Zakłada ono, że życiem każdego człowieka kierują jego nieuświadomione mechanizmy działania związane z pragnieniami, potrzebami, konfliktami, wzorcami relacji interpersonalnych oraz sposobami interpretowania rzeczywistości społecznej. Aby zrozumieć życie psychiczne wymagana jest refleksja nad tymi mechanizmami.
Praca terapeutyczna ma dostarczać pacjentowi nowego pojmowania i rozumienia jego wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości, a doświadczenie interpersonalne zdobywane w relacji terapeutycznej ma stanowić bazę do wdrożenia korzystnych zmian w funkcjonowaniu zarówno psychicznym jak i społecznym.Praca opiera się na relacji terapeutycznej, czyli obustronnie zaakceptowanej silnej więzi między pacjentem a terapeutą. Terapeuta zachęca pacjenta do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, fantazjami, pozostając szczególnie otwartym na wnoszenie treści wstydliwych, zazwyczaj skrywanych w życiu codziennym. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej. Aktywność w trakcie sesji jest dostosowywana przez terapeutę do aktualnych możliwości i potrzeb pacjenta. W ten sposób terapeuta podąża za dynamiką przeżyć psychicznych pacjenta, poszukując razem z nim nowego ich rozumienia.

Psychoterapia psychodynamiczna dedykowana jest leczeniu bardzo szerokiego spektrum psychopatologii opisanych w Międzynarodowych Klasyfikacjach Chorób (ICD-10, DSM-V). Wieloletnie badania naukowe zweryfikowały i potwierdziły wysoką skuteczność psychoterapii w leczeniu: zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, lękowych, zaburzeń osobowości oraz innych złożonych trudności emocjonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna zakłada również podstawowe zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego

Korzystając ze strony www.edytapiatek.pl zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close